เทคนิคการจัดบ้าน แบบญี่ปุ่นที่ช่วยให้บ้านของเราเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

เทคนิคการจัดบ้าน แบบญี่ปุ่นที่ช่วยให้บ้านของเราเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความขึ้นชื่อเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จะสังเกตได้ว่าบ้านในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นก็มักจะดูสะอาดสะอ้านอยู่เสมอ ประเทศญี่ปุ่นนับถือเป็นประเทศที่มีความจริงจังเป็นอย่างมากในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงขั้นที่มีการสร้างวิธีการทำความสะอาดบ้านและการจัดเก็บบ้านให้เป็นระเบียบเลยทีเดียว โดยวิธีการที่ได้รับความนิยม เทคนิคการจัดบ้าน ก็คือวิธีการของคนโดย มาริเอะ  นักเขียนชาวญี่ปุ่นชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดระเบียบจนกลายมาเป็นวิธีการจัดบ้านแบบคนมาริที่เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองทำตามกันในวันนี้ [read more] เทคนิคการจัดบ้าน แบบญี่ปุ่นคนมาริที่ช่วยให้บ้านของเราเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น รวมเทคนิคการจัดบ้านแบบคนมาริตามสไตล์ญี่ปุ่น ทิ้งก่อนเก็บ ขั้นตอนแรกในการจัดบ้านตามเทคนิคคนมาริคือการแยกข้าวของระหว่างของที่เรามองว่ามันเป็นขยะที่เราจะต้องทิ้งและของสำคัญที่เราจะต้องเก็บ โดยเราจะต้องตั้งคำถามว่าของชิ้นนั้นมีประโยชน์หรือไม่หรือยังคงสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่า เพื่อให้เหลือเฉพาะของที่สามารถใช้งานได้และของที่จำเป็นเท่านั้น อย่าหาเหตุผลในการใช้งานในอนาคตเพื่อที่จะได้ทิ้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  จัดระเบียบตามหมวดหมู่  หลังจากได้ของที่จำเป็นเท่านั้นก็ทำการแยกประเภทสิ่งของให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเพื่อที่จะได้หยิบใช้ได้อย่างสะดวกสบายและสามารถเก็บได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ช่วยให้เรารู้ได้ว่ามีสิ่งของที่คล้ายคลึงกันภายในบ้านแต่อยู่ในพื้นที่อื่นหรือไม่ ทำให้การจัดระเบียบสามารถทำได้มากยิ่งขึ้น ลำดับการเก็บบ้าน สิ่งแรกที่ควรเก็บก่อนก็คือเสื้อผ้า โดยอาจจะเริ่มจากของที่ใช้ด้านบนสุดของร่างกายไปจนถึงด้านล่างอย่างเช่นเก็บจากหมวกไปจนถึงรองเท้า จากนั้นก็ค่อยไปเก็บหนังสือ ของใช้เบ็ดเตล็ด การทำงานให้เสร็จเป็นส่วนส่วนนั้นจะช่วยให้เราสามารถมองเห็นความคืบหน้าในการเก็บของได้เป็นอย่างดี  จัดบ้านโดยคำนึงถึงการใช้งานและความสะดวกสบาย สาเหตุที่เราจัดเก็บบ้านก็เป็นเพราะว่าบ้านของเรารก ข้าวของวางเกะกะไม่เรียบร้อยจนทำให้การใช้งานไม่สะดวกสบาย ดังนั้นหากต้องการจะจัดบ้านจึงต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายและการใช้งานเป็นหลัก เวลาใช้งานจะได้ไม่ต้องรื้อค้นให้ของกลับมารกอีกครั้ง  คนมาริจะทำได้เมื่อเรายอมรับการเปลี่ยนแปลง                  แม้ว่าจะเป็นเหตุผลที่ไม่มีใครนึกถึงแต่ความจริงแล้วการที่หลายคนไม่ยอมจัดบ้านเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คนมาริเป็นเทคนิคการจัดบ้านที่ช่วยให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ง่ายยิ่งขึ้นก็จริงแต่มันจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น ดังนั้นการเริ่มต้นจัดบ้านที่ดีที่สุดคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลง การยอมเสียบางสิ่งเพื่อให้บ้านมีความสวยงามเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น  ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีความขึ้นชื่อเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จะสังเกตได้ว่าบ้านในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่นั้นก็มักจะดูสะอาดสะอ้านอยู่เสมอ ประเทศญี่ปุ่นนับถือเป็นประเทศที่มีความจริงจังเป็นอย่างมากในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงขั้นที่มีการสร้างวิธีการทำความสะอาดบ้านและการจัดเก็บบ้านให้เป็นระเบียบเลยทีเดียว โดยวิธีการที่ได้รับความนิยมก็คือวิธีการของคนโดT มาริเอะ  นักเขียนชาวญี่ปุ่นชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดระเบียบจนกลายมาเป็นวิธีการจัดบ้านแบบคนมาริที่เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ลองทำตามกันในวันนี้ รวมเทคนิคการจัดบ้านแบบคนมาริตามสไตล์ญี่ปุ่น ทิ้งก่อนเก็บ ขั้นตอนแรกในการจัดบ้านตามเทคนิคคนมาริคือการแยกข้าวของระหว่างของที่เรามองว่ามันเป็นขยะที่เราจะต้องทิ้งและของสำคัญที่เราจะต้องเก็บ โดยเราจะต้องตั้งคำถามว่าของชิ้นนั้นมีประโยชน์หรือไม่หรือยังคงสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่า เพื่อให้เหลือเฉพาะของที่สามารถใช้งานได้และของที่จำเป็นเท่านั้น อย่าหาเหตุผลในการใช้งานในอนาคตเพื่อที่จะได้ทิ้งได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  จัดระเบียบตามหมวดหมู่  หลังจากได้ของที่จำเป็นเท่านั้นก็ทำการแยกประเภทสิ่งของให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันเพื่อที่จะได้หยิบใช้ได้อย่างสะดวกสบายและสามารถเก็บได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ช่วยให้เรารู้ได้ว่ามีสิ่งของที่คล้ายคลึงกันภายในบ้านแต่อยู่ในพื้นที่อื่นหรือไม่ ทำให้การจัดระเบียบสามารถทำได้มากยิ่งขึ้น […]